DISCOVERจังหวัดมิยางิ

~ด้วยบัตรเครดิตที่ใช้ปกติโดยไม่ต้องใช้เงินสด~
อาหารและเครื่องดื่มอาหารพิเศษและของที่ระลึกข้อมูลการท่องเที่ยวในมิยางิ

เริ่มตั้งแต่การท่องเที่ยวไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวัน

จังหวัดมิยางิกำลังส่งเสริม "การชำระเงินแบบไร้เงินสด" ที่จะทำให้การชำระเงินเป็นไปได้อย่างราบรื่น
เว็บไซต์นี้แนะนำร้านค้าที่รองรับ "การชำระเงินแบบไร้เงินสด" ในหมวดหมู่ของร้านอาหารและเครื่องดื่ม ของขึ้นชื่อในท้องถิ่น ของที่ระลึกและการท่องเที่ยว
ร้านค้าที่แนะนำกำลังขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ