CATEGORY อาโอโมริ

%e3%81%8e%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%96อาโอโมริ

โทโฮคุ365 วันที่10 ~เกี๋ยวซ่าฮาจิโนะเฮะ~

เกี๋ยวซ่าฮาจิโนะเฮะ สิ่งที่เรามักจะสั่งมากินคู่กับราเมงเป็นประจำคือเกี๊ยวซ่า ตัวแป้งมีลักษณะเหนียวนุ่ม และไส้จะประกอบไปด้วย เนื้อหมู หัวหอม ผักกาด ขิง กระเทียม โชยุ และน้ำมันงา ซึ่งในบางครั้งเราสามารถนำมาต้มกินก็ได้ แต่โดยมากแล้วจะนำไปทอดทำให้ได้รสสัมผัสที่กรอบ เกี๊ยวซ่าที่ฮาจิโนะเฮะ จะมีรสชาติที่แตกต่างออกไปจากเกี๊ยวซ่าทั่วไปคือ จะใส่กระเทียมเข้าไปด้วย ทำให้รสชาติเข้ากันมากเมื่อกินคู่กับราเมง ทีอ่ยู่: Tetsugoro, Hasshoku Center