เดินเล่นในเซ็นไดในฤดูใบไม้ร่วง

เดินเล่นในเซ็นไดในฤดูใบไม้ร่วง

เมืองเซ็นไดเป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองแห่งต้นไม้ ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบนี้ก็สามารถพบได้ในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะยามที่ต้นใบเริ่มจะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลือง ไปดูรูปภาพของเซ็นได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกันเลย
1 2 3 4

5ในบริเวณมีต้นพลับที่ออกผลในช่วงนี้ของปี
6 7 8

9 10
11

12

Comment On Facebook