ประวัติศาสตร์ 1900 ปีของศาลเจ้า “อาซะคุนิสึโคะ”

ประวัติศาสตร์ 1900 ปีของศาลเจ้า “อาซะคุนิสึโคะ”

ในปี ค.ศ. 135 ศาลเจ้าอะซะคุนิสึโคะถู฿กสร้างขึ้นในกลางจังหวัดฟุคุชิม่าเพื่อความสงบสุขและการเจริญงอกงามของพืชผล
มาล้างมือที่ “โฉซุชะ” ๖สร้างขึ้นมาสำหรับล้างมือและบ้วนปาก ก่อนจะเข้าไปยังตัวศาลเจ้า

1

ศาลเจ้าอะซะคุนิสึโคะตั้งอยู่ใจกลางเมือง และสามารถเดินไปได้ โดยใช้เวลาแปดนาทีจากสถานีโควริยะมะ ถึงแม้จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่เมื่อคุณก้าวเท้าเข้าไปยังบริเวณศาลเจ้าแล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลาและบรรยากาศโดยรอบนั้นเป็นบรรยากาศของศาลเจ้าโดยเฉพาะ
นอกจากนั้นคุณยังไม่รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่มันหนักอึ้งเหมือนบรรยากาศในตัวเมือง แต่คุณจะสามารถรู้สึกได้ถึงความขลังองตัวศาลเจ้า คุณสามารถได้ยินเสียงลมพัดผ่านและใบไม้ที่ร่วงหล่นตามสายลม

2

ศาลเจ้านี้นั้นมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประวัติสาสตร์ และความสง่างาม คุณสามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นความศักดิสิทธิที่แผ่ออกมาจากศาลเจ้าแห่งนี้ ผมขอแนะนำให้คุณไปยังศาลเจ้าแห่งนี้
ศาลเจ้าสร้างจากไม้ชาดด้วยเทคนิคพิเศษของช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างวัดโดยเฉพาะ

3

มีโครงสร้างหลายอย่างที่น่าสนใจที่ศาลเจ้าแห่งนี้

4

ในปี 1910 สถานที่นี้ถูกสร้างงขึ้นและสามารถชมเทศกาลใบไม้ร่วงได้ในเดือนกันยายน วันที่ 28,29 ในส่วนของู้เขียนนั้น ถึงแม้จะอยู่ญี่ปุ่นมามากกว่ายี่สิบปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นอาคารแบบนี้มาก่อน
5
ในศาลเจ้าแห่งนี้มีประตูที่เห็นอย่างรูปข้างบนมากมาย ซึ่งเป็นการสักการะเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก อาหาร และการค้าขาย

สรุป

ศาลเจ้าแห่งนี้สามาถเดินทางไปได้ง่ายมากแล้วบรรยากาศก็ดีมากอีกด้วย เชิญรื่นรมย์ไปกับบรรยากาศศักดิสิทธิที่ศาลเจ้าอะซะคุนิสึโคะให้เต็มที่

Comment On Facebook